prakhar@swarajyamag.com

Biography

Prakhar Gupta is a senior sub-editor at Swarajya. He tweets @prakharkgupta.